Training

Beredeneerd Aanbod

De module ‘Beredeneerd Aanbod’ is een aanvulling op KIJK! Webbased die gaat over hoe je goed onderwijsaanbod realiseert dat enerzijds ...

Aanmelden

Bereik jezelf: Mindfulness

“Leren surfen op de golven van het leven”

Aanmelden

Coöperatief leren - verdieping

Tijdens dit verdiepingstraject gaan we door waar we gebleven waren en leren we nieuwe en complexere werkvormen te hanteren.

Aanmelden

Effectief feedback geven - leren zichtbaar maken

Het gaat om feedback die specifiek gericht is om het léren van kinderen, en in mindere mate op hun sociaal-emotionele gedrag.

Aanmelden

IPad en het jonge kind deel 2

Tijdens deze bijeenkomsten gaan we samen met u in op de verschillende mogelijkheden van het iPad in de onderbouw.

Aanmelden

Mediawijsheid, het nieuw analfabetisme

Internet, tablets en andere nieuwe media spelen een steeds belangrijkere rol in het leven van kinderen en jongeren.

Aanmelden

Mindfulness (kennismaking)

Je vindt werken in het onderwijs boeiend, maar tegelijk komt er ook veel op je af: grote klassen, zorgleerlingen, vergaderingen, ...

Aanmelden

Peuter- en Kleuterbrein

In deze training krijg je informatie waardoor je van ‘onbewust bekwaam’ opschuift naar ‘bewust bekwaam’.

Aanmelden

Programmeren en het jonge kind

Programmeren leert kinderen en leerkrachten vaardigheden die passen bij leren en werken in de 21e eeuw.

Aanmelden

Programmeren in het onderwijs

Tijdens deze bijeenkomst leert u de beginselen hoe u op eenvoudige wijze aandacht kunt besteden aan programmeren in uw groep.

Aanmelden

Waar kun je de instrumenten van de LeerKRACHT-methodiek nog meer voor inzetten?

Inspiratie geven aan leraren en schoolleiders om de leerKRACHT-werkwijze in de hele organisatie door te voeren.

Aanmelden