Training

21st Century Skills in een rijke leeromgeving (blended)

De leerkracht krijgt inzicht in 21 Century Skills en hoe hij zijn onderwijs zo kan vormgeven dat ze gekoppeld worden aan lesstof.

Aanmelden

Bouwen aan een positieve groep

Geen basisrust? Moeilijke groep? Actie! ‘Bouwen aan een positieve groep’ geeft je vanaf de eerste schoolweek tools in handen om ...

Aanmelden

Coöperatief leren - basis

Samen laten werken en leren, waarbij je zelf doet en leert van en met elkaar, is voor kinderen de meest effectieve manier om te leren.

Aanmelden

Coöperatief leren - verdieping

Tijdens dit verdiepingstraject gaan we door waar we gebleven waren en leren we nieuwe en complexere werkvormen te hanteren.

Aanmelden

De iPad en de leerkracht - starttraining

Een tablet heeft meerwaarde als u er goed mee kunt werken.

Aanmelden

Effectief feedback geven - leren zichtbaar maken

Het gaat om feedback die specifiek gericht is om het léren van kinderen, en in mindere mate op hun sociaal-emotionele gedrag.

Aanmelden

Engels in het basisonderwijs

Onderzoek toont aan dat vroeg beginnen met een vreemde taal tot een betere taalvaardigheid leidt dan laat beginnen.

Aanmelden

Executieve functies

Tijdens deze training leer je hoe je executieve functies bewuster inzet in ons onderwijs.

Aanmelden

Flipping the classroom - De klas op z'n kop

Tijdens deze workshop maak je kennis met het concept ‘Flipping the classroom’ en de mogelijkheden die het kan bieden voor jouw groep.

Aanmelden

Goed Groepsklimaat

Na afloop van deze training ben je je als leerkracht (nog) meer bewust van de invloed die je zelf hebt op het klimaat in je groep.

Aanmelden

Google G-suite

We richten ons op het dagelijks gebruik van Google Apps for Education, o.a. Gmail, Google Agenda, personen, taken.

Aanmelden

Het Jonge Kind en ICT

Je leert de verschillende mogelijkheden van ICT in de onderbouw van het primair onderwijs.

Aanmelden

IPad en het jonge kind deel 1

Je leert de verschillende mogelijkheden van de tablet in de onderbouw kennen.

Aanmelden

IPad en het jonge kind deel 2

Tijdens deze bijeenkomsten gaan we samen met u in op de verschillende mogelijkheden van het iPad in de onderbouw.

Aanmelden

Kindgesprekken

Deze cursus behandelt verschillende soorten gespreksvormen en geeft praktische tips.

Aanmelden

Leren leren

“Klaar!” Je leerling gooit met een plof zijn werk in de nakijkbak… afgeraffeld en niet af.

Aanmelden

Mediawijsheid, het nieuw analfabetisme

Internet, tablets en andere nieuwe media spelen een steeds belangrijkere rol in het leven van kinderen en jongeren.

Aanmelden

Mindfulness (kennismaking)

Je vindt werken in het onderwijs boeiend, maar tegelijk komt er ook veel op je af: grote klassen, zorgleerlingen, vergaderingen, ...

Aanmelden

Nationaal congres 'Het Geluk van de Toekomst: De kracht van jouw onderwijs'

'Het Geluk van de Toekomst: De kracht van jouw onderwijs'

Aanmelden

Omgaan met faalangst

Omgaan met faalangst Leerlingen die zoveel lijken te weten, maar op essentiële momenten, wanneer er een prestatie verwacht wordt, (toetsen, ...

Aanmelden

Omgaan met moeilijk gedrag

Tijdens een viertal praktische bijeenkomsten krijg je tools aangereikt om positief gedrag te creëren,

Aanmelden

Peuter- en Kleuterbrein

In deze training krijg je informatie waardoor je van ‘onbewust bekwaam’ opschuift naar ‘bewust bekwaam’.

Aanmelden

Programmeren en het jonge kind

Programmeren leert kinderen en leerkrachten vaardigheden die passen bij leren en werken in de 21e eeuw.

Aanmelden

Programmeren in het onderwijs

Tijdens deze bijeenkomst leert u de beginselen hoe u op eenvoudige wijze aandacht kunt besteden aan programmeren in uw groep.

Aanmelden

Teach like a Champion

Dit trainingstraject leert je bewezen technieken van top-leerkrachten aan en laat zien hoe je die in kunt zetten bij jou in de groep.

Aanmelden

Teach like a champion voor IB-ers

Wordt op jouw school de lat hoog gelegd?

Aanmelden

Zelfsturend leren

In deze workshop word je vanuit theorie en praktijkvoorbeelden geprikkeld jezelf een spiegel voor te houden.

Aanmelden