Vernieuwd Leiderschap PO (voor schoolleiders)

Training door OinO-Advies

Als schoolleider sta je aan de basis van goed onderwijs voor de leerlingen. In jouw rol zorg je voor slagkracht van de leraren, de innovatie en ontwikkeling van de school en daarmee de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen. Om deze belangrijke rol goed in te vullen, moet je sterk en vernieuwend zijn. Hoe werk je aan deze vernieuwing en hoe stimuleer je jouw team en de school om te innoveren?

Doel en aanpak 

Vernieuwend leiderschap PO is een uniek actie-onderzoekprogramma. Het doel is om binnen één schooljaar (verder) te groeien als schoolleider tot vernieuwende leider. Hierbij staat een onderzoekende houding naar de eigen professionaliteit centraal.

Het programma bestaat uit vier ‘Labs’. Dit zijn leerbijeenkomsten voor inspiratie en reflectie. Elke schoolleider krijgt een personal coach en tussen de ‘Labs’ door wordt uitwisseling gestimuleerd. In de slotbijeenkomst delen de schoolleiders hun ervaringen met een breder publiek in ‘TED-stijl’. Daarnaast zijn er vier bijeenkomsten met expeditiegroep: een groep deelnemers die met elkaar vanuit verschillende gezichtspunten naar de ontwikkeling van de leden van de groep kijkt en de voortgang volgt. 

Voordelen en opbrengsten

Het programma leidt tot:
- visie op vernieuwend vermogen van de eigen school;
- inzicht in verschillende strategieën, tools en principes voor leren en innoveren;
- leerervaringen op het gebied van dialoog en interactieve beleidsontwikkeling in de eigen organisatie;
- ontwikkeling van het eigen vermogen om leiding te geven aan vernieuwing;
- een concreet initiatief dat in de school gestart is;
- een netwerk van vernieuwende schoolleiders;
- (meta-)kennis over leiding geven aan vernieuwend vermogen van po-scholen.
- herregistratie voor thema Leidinggeven aan Verandering en het thema Persoonlijk Leiderschap van het Schoolleidersregister PO

meer informatie en inschrijven:

Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?