Beredeneerd Aanbod vanuit KIJK CPOW

Training door OinO-Advies

Vanuit het scholingsplan spel voor de leerkrachten van groep 1-2 wordt op jullie verzoek een training van 2 bijeenkomsten over het Beredeneerd Aanbod vanuit KIJK georganiseerd op  • Woensdag 27 juni van 15.00 uur – 17.00 uur en Woensdag 19 september van 15.00 uur -17.00 uur .

Het zijn twee bijeenkomsten die bij elkaar horen , dus is het wel van belang dat je beide middagen aanwezig kunt zijn.

Omdat de training vanuit het scholingsprogramma spel wordt georganiseerd zijn er geen kosten verbonden aan deze training 

De module ‘Beredeneerd Aanbod’ is een aanvulling op KIJK! Webbased die gaat over hoe je goed onderwijsaanbod realiseert dat enerzijds doelgericht is en anderzijds goed aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen in je groep.

Dat betekent een rijk aanbod waarin kinderen van verschillende (ontwikkelings)leeftijden optimale kansen krijgen zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past: spelend!

Dát rijke basis- of groepsaanbod is het uitgangspunt en is nu ook onderdeel van deze module. Als het gaat over zicht krijgen op de ontwikkeling van de kinderen van je groep en van je groep als geheel, dan is het KIJK! groepsrapport (van je laatste registratie) het uitgangspunt. Daarom is er nu ook een onderdeel toegevoegd waarbij je het groepsrapport analyseert en op die manier direct werkt aan een goed groepsoverzicht. We zien het groepsoverzicht als de ‘handleiding van de kinderen’ waarin je op basis van je registratie, aangeeft hoe de kinderen in jouw groep zich het best ontwikkelen.

Aan het einde van deze scholing:

• Heb je kennis gemaakt met de module BA waarmee je de KIJK! registratie koppelt aan het groepsoverzicht en doelgericht vervolgaanbod

• Heb je kennis gemaakt met het samenstellen van een groepsaanbod gebaseerd op de SLO doelen


Locatie CPOW - kantoor

Wielingenstraat, Purmerend

Trainer Ellen Nijhof - SBZW - (CPOW)


Geen periodes beschikbaar.

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?