Coöperatief leren - basis

Training door OinO-Advies

Samen laten werken en leren, waarbij je zelf doet en leert van en met elkaar, is voor kinderen de meest effectieve manier om te leren. Het is ook één van de succesfactoren van Robert Marzano, die een werkelijke bijdrage leveren aan een beter resultaat. Belangrijk is dat je het goed organiseert en dat er het juiste klimaat voor heerst binnen de school en je groep. 

Coöperatief leren, met activerende werkvormen, is een moderne vorm van leren leren. Hierbij wordt Ieren als constructief proces gezien waarbij op basis van interactie met de omgeving voortdurend de houdbaarheid van persoonlijke opvattingen wordt getoetst. Een leren in dialoog dus. Met als bijkomend effect dat persoonlijke verhoudingen en daarmee het samenwerken worden verbeterd. Met name ook door de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Binnen het coöperatief leren krijgen leerlingen de kans om eigen verantwoordelijkheid te nemen, om te oefenen in diverse groepsrollen, om te leren geven en nemen. 

75,00

Euro

16

Beschikbaar
21 november 2017 19:00 tot 22:00

Locatie Nader te bepalen
,
Trainer Hilde Ruitenbeek, OinO-Advies

Geldigheid 10 jaren
Kopen

Coupon

Heeft u een coupon van ons ontvangen?